top of page
โคมพร้อมหลอด LED T8 Slimline 36w/18w

สเปค 36w โคมยาว 120cm. มีแสงขาว Daylight
ใช้สำหรับแทนโคมและหลอดฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent 40w จำนวน 2 หลอด

สเปค 18w โคมยาว 60cm. มีแสงขาว Daylight
ใช้สำหรับแทนโคมและหลอดฟลูออเรสเซนต์ Fluorescent 18w จำนวน 2 หลอด

อายุการใช้งาน 30,000-50,000 ชม.
ประหยัดกว่าใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์ 50%

โคมพร้อมหลอด LED T8 Slimline 36w/18w

฿700.00Price
    bottom of page